SIP-trunk - Beställ sip-trunking för er företagsväxel, PBX / Asterisk här

SIP-trunk

Sip-trunk

Affinity SIP Trunk är en säker och väl beprövad tjänst som stödjer de flesta av marknadens IP-växlar, från opensourcebaserade system som Asterisk till Cisco Unified Communicator. Tjänsten ger en fullgod ersättning till traditionella företagsanslutningar till ett avsevärt lägre pris. Trots att både installationsavgifter och samtalspriser är bland de lägsta på marknaden skickas samtal enbart via bästa möjliga komprimering och samtalskvalité, s.k. premium rating.

Vad är SIP-trunking?

Tjänsten siptrunk ersätter helt traditionella hyrda förbindelser för växelanslutningar samtidigt som behovet av kundplacerade gateways för konvertering av samtal till/från IP-telefoni elimineras - all trafik mellan IP-telefoner och allmänna telenätet hanteras av redundant gateway-utrustning i Affinity Telecoms nät. Med Affinity SIP Trunk ansluts en IP-baserad företagsväxel till det allmänna telenätet direkt över Internet eller ett IP VPN. 

Vad ingår?

Tjänsten ger tillgång till alla de basfunktioner och tjänster som traditionell telefoni erbjuder, såsom nummerserier, direktinringning, samtal till larmtjänst och andra samhällstjänster. De flesta tilläggstjänster som erbjuds för traditionell telefoni kan också fås i kombination med en siptrunk.     

Systemkrav IP PBX

Kundens IP PBX förutsätts ha egna location-servers och SIP-proxies som tar hand om användarautentisering och andra policy-frågor. Telefonäxeln skall i en eller annan form ha stöd för anslutning mot omvärlden via SIP enligt RFC3261.

Godkända CODECS

Codecs - G.711 PCM a-law/u-law, G.723.1, G.729A, G.726/G.727

Siptrunk ersätter ISDN bri, ISDN duo och ISDN multi

En rad nyare företagsväxlar har redan möjligheten att köra in och utgående telefonsamtal via en Sip-trunk istället för isdn BRI, isdn DUO eller isdn MULTI. Det går även bra att ansluta en rad äldre företagsväxlar till en SIP-trunk med hjälp av en ISDN gateway. Ring oss på 08 5000 8090 så berättar vi mer.

 

Specifikation - Affinity SIP-trunk

beställ siptrunk

Prisjämförelse

Prisjämförelse Affinity SIP-trunk

Destinationer *Affinity SIP Telia företag Spara i %
Inom sverige (vardagar) 10 öre/min 18 öre/min 44 %
Mobil Sverige 79 öre/min 1.20 - 2.36 kr/min 66%
Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA 15 öre/min 16-22 öre/min 32%
Öppningsavgift 10 öre 36 öre 72%

* Debiteringsintervall per påbörjad samtalsminut. Samma minutpris dygnet runt, 7 dagar i veckan! Samtal till mobil - EU: 1,99 kr/min

  Prislista utomlands

 

 

IP-Mini

IP-Maxi

IP-Faraway

Mini

Maxi

Faraway

Avgifter

* Kanaler  Startavgift Månadsavgifter
4 kanaler 995 kr 100 kr
8 kanaler 995 kr 200 kr
16 Kanaler 995 kr 400 kr
32 kanaler 995 kr 800 kr
> 32 kanaler offert

 

* Antal parallella externsamtal

IP-LIGHT

IP-ZERO

IP-GLOBAL

LIGHT

ZERO

GLOBAL

Mer Info

Tjänsten levereras som en logisk förbindelse över valfritt IP/bredbandsnät och är alltså tillgänglig även för företag som inte är bredbandskunder hos Affinity. Anslutningspunkt hos Affinity är alltid dubbla s k Session Border Controllers (SBC). SBC-systemet gör det möjligt att hantera icke-publika IP-adresser, adressöversättning (NAT-traversal) och s k Topology Hiding. Vidare kontrollerar och filtrerar systemet alla SIP-meddelanden till och från en kunds växel och säkerställer att endast korrekta meddelanden vidarebefordras till nästa system. Därmed ges ett gott skydd mot DOS-attacker och liknande säkerhetsrisker. Vi rekommenderar även att all SIP-signaleringen krypteras med antingen TLS eller IPSec.

 

■ Samtliga typer av nummerserier kan användas med tjänsten. För kunder som vill behålla ett eller flera nummer stöds nummerportering fullt ut.

■ Nummerpresentation - För inkommande samtal presenteras A-nummer (förutsatt att ringande part inte har skyddat eller hemligt nummer). Om kunden önskar kan A-nummer döljas för utgående samtal.

■ Larmsamtal - Samtal till SOS alarm och andra samhällstjänster hanteras i enlighet med fastställda rutiner i det publika telefonnätet.

■ Autenticering och kryptering - i första hand rekommenderas att TLS används för kryptering och autenticering av signalering mellan växel och Affinity. Även IPSec kan användas för kryptering. Autenticering kan också hanteras med metoden Digest Authentication, och/eller på IP-adressnivå.

■ 4, 8, 16, eller 32 kanalers SIP-trunk tillgänglig som standard. Antal kanaler motsvarar samtidiga samtal till och från kundens växel. Kunden ansvarar själv för dimensionering av förbindelsekapacitet på underliggande IP-förbindelser. Minimum 100 Kbps per beräknat antal samtidiga samtal rekommenderas.

■ Affinitys tjänst stödjer trafikprioritering i båda riktningar. SBC-systemet kan också sätta, och vid behov ändra, DiffServ och TOS-flaggor på IPtelefonipaket till och från kundens växel.

■ Tjänsten stödjer både publika och icke-publika IPadresser/adressöversättning, sk NAT-traversal.

■ Tjänsten stödjer ENUM för både inkommande och utgående samtal.

■ Codecs - G.711 PCM a-law/u-law, G.723.1, G.729A, G.726/G.727

■ Media gateways i Affinitys nät är utrustade med 128 ms ekosläckare.