Värva

Villkor för värvningen är följande:

  • Gäller enbart värvning av fast telefoni/ip telefoni 
  • Du får värva så många vänner vill och orkar
  • Din ringpott kommer in på ditt konto efter ångertiden för din vän löpt ut(3 veckor)
  • Sprid din personliga länk till dina vänner. Utnyttja faceobook, twitter eller mail.
  • Det går även att värva en kund genom att ringa in till oss eller skicka in en beställningstalong.

För att genera din personliga länk, skriv in ditt kundnummer nedan. Kopiera den genererade länken och börja värva dina vänner redan idag! 


Din länk: